Developerský projekt - 160 bytových jednotiek

Info v RK

Detail ponuky

Ponuka číslo: ZA013436

Popis

Ponúkame na predaj pripravený developerský projekt so 160 bytovými jednotkami. Stav projektu: overený investičný zámer (súhlasné stanovisko mesta).

  • Plocha pozemkov - 10 241 m2. 
  • Celková predajná plocha GBA - 15.877 m2
  • 201 parkovacích miet, vnútorné 156, vonkajšie 47.

    Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA013436. Call centrum tel: 0910 86 11 86.


Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Projekt
Podlahová plocha 15877 m2
Výmera pozemkov 10241 m2
Kraj Nitriansky kraj
Okres Nitra
Obec Nitra
Časť Mlynárce


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.