Inteligentná nespokojnosť je hnacou silou civilizácie. - Eugene V. Debs