Radosť sa stáva prejavom lásky, ak ju rozdávame. - Ján Pavol I.