Súčasný vývoj na realitnom trhu


 

Ceny nehnuteľností výraznejšie začali klesať po auguste 2011. Dovtedy boli viac-menej zastabilizované. Pokles súvisí najmä s účelovým šírením negatívnej atmosféry na Slovensku, ktorý je teraz navyše umocnený padnutím vlády.

Čiže, nejedná sa ani o ekonomického hľadisko ako skôr psychologické. V prípade, že by to bolo ekonomické hľadisko, súviselo by to s makroekonomickýmiukazovateľmi-štatistickými údajmi vyjadrujúcimi aktuálny stav nášho hospodárstvaako je napr. trh práce, obchodná bilancia, atd., inak povedané HDP, čo je najširší ukazovateľ ekonomickej situácie, no a práve toto sa v súčasnosti ešte neprejavilo, naopak HDP za predchádzajúci kvartál stúplo !!! Neznižujú sa platy, zamestnanosť sa naopak zvýšila, čiže predchádzajúci kvartál bol po tejto stránke v poriadku, a nemohol byť podnetom k takémuto stavu. Taktiež sa zatiaľ neprejavilaslabšia výkonnosť nemeckej ekonomiky, ani dlhovej krízy v Európe, ani bankrot Talianska a Grécka. Úvery sú dostupné rovnako, len úverová miera nákladov trochu stúpla.

Čiže budem sa opakovať, klesanie cien je podľa môjho názoru do veľkejmiery len zo psychologického hľadiska, strach je najväčší indikátor. Taktiež sa tu nejedná ani o cenovú bublinu, ako bola v roku 2008, ceny sú oveľa reálnejšie a v niektorých lokalitách aj v Žilinskom kraji sa už predáva pod reálne stavebné náklady.

Realitný trh, je trh ako každý iný funguje na báze dopytu, ponuky a rovnovážnej ceny. Pokiaľ bude v našich hlavách kríza, obmedzíme dopyt a tým pádom cena bude zákonite klesať. Iným slovom je to skvelá príležitosť na investovanie do nehnuteľností a rozloženie finančného portfólia, čo je dôležité najmä počas turbulentných období. Pri investovaní má investor úplne iné priority, ako keď si nehnuteľnosť kupuje pre seba na bývanie. Musí k veci pristupovať maximálne profesionálne, bez emócií so zameraním výlučne na rýchlosť návratnosti. U nás každý náš klient, ktorý má záujem o takéto investovanie najprv absolvuje mini školenie a následne mu vytipujeme niekoľko nehnuteľností, ktoré vyhovujú jeho investičným požiadavkám.   Nehnuteľnosti  sú na rozdiel napr. od diamantov, alebo drahých kovov preto zaujímavejšie, lebo prinášajú aj okamžitý efekt- nájom. Uvediem príklad: Klient si kúpy 2 izb. byt v hodnote 43.000 EUR ako investíciu. Cena nájmu oslobodená od všetkých poplatkov a energií bude 220 EUR mesačne- čo je jeho okamžitý benefit . Keď sa rozhodne za dva roky daný byt predať, povedzme, že aj za rovnakú cenu, tak na nájomnom zarobil 5.280 EUR. Čo predstavuje ročný úrok vo výške viac ako 6% , 2x viac ako nám dá napr. banka na termínovanom účte a oproti drahým kovom a diamantom v súčasnosti nám nehrozia špekulatívne prepady ako ani rast novej bubliny, lebo kupujeme za najnižšie ceny.

Žijeme v kríze. Ale nenazýval bo som to kríza. Nazval by som to REALITA.V súčasnosti žijeme v realite, ktorá je náročnejšia ako v minulosti a často sa mení . Kríza znamenáurčitý časový úsek, po ktorom nastane výrazná zmena. Zmena podmienok, prostredia, myslenia, trendovv spoločnosti, kde sa pohybujeme. Buď sa jej dokážeme prispôsobiť a vyťažiť z nej, alebo nás pohltí. Každý z nás má na výber, ktorou cestou sa vyberie. Hovorenie o kríze je veľmi trendové a populistické, ale položili ste si niekedy tú otázku, ktorá znie trochu ako klišé- Čo ak je všetko úplne inak ? J