Recept na úspešnú kúpu/ predaj nehnuteľnosti


Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti určite nechcete urobiť chybu. Nadobudnutie vlastníckeho práva nehnuteľnosti (stavebný pozemok, záhradu, rodinný dom, byt, nebytový priestor, garáž alebo inú nehnuteľnosť), prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti a s tým súvisiaci procesy, nie sú jednoduchými záležitosťami. Napokon, mohli by ste prísť o hromadu peňazí.

Ak sa rozhodnete kupovať nehnuteľnosť, buď si ju hľadáte sami, chodíte na obhliadky, na internete strávite celé víkendy a vlastne robíte prácu realitnej kancelárie (pri predpoklade, že vás to baví a máte na to čas). Druhá možnosť je prísť do realitnej kancelárií a informovať sa o ich ponuke.
Pri predaji nehnuteľnosti si urobte prieskum ceny, za aké sa podobné nehnuteľnosti predávajú vo vašom okolí. Nespoliehajte sa na inzeráty „predám“, lebo môžu mať cenu nadhodnotenú tak vysoko, že sú nepredajné. Prvou možnosťou je, že sami začnete s inzerciou v inzertných novinách, na internete, atď. V tom prípade rátajte s tým, že pri predaji potrebujete dostatok času na predvádzanie nehnuteľnosti budúcim kupujúcim a následne pripravovanie dokladov k predaju (kúpna zmluva, vyhlásenia správcov, návšteva katastra, atď.).

Druhou možnosťou je vybrať si jednu alebo viacero realitných kancelárií, ktoré majú podľa vás najlepšie predpoklady na sprostredkovanie predaja vašej nehnuteľnosti. Tým vám odpadá veľké bremeno, týkajúce sa nielen starostí okolo predaja, ale aj podstatná časť vynaložených finančných nákladov, napr. za vypracovanie zmlúv, zastupovane na katastri- kolky, inzercii vašej nehnuteľnosti v tlači a na ostatných webových portáloch a samozrejme váš čas.

Ak sa vaša nehnuteľnosť za stanovenú dobu nepredá, je treba pravdepodobne upraviť, znížiť cenu, resp. sa zamyslieť nad doterajším spôsobom predaja. Samozrejme, stanovená cena musí byť reálna, inak je objektívne nepredajná. Napríklad obdobné byty, len s nižšou cenou sa v ponuke neohrejú dlhšie ako dva týždne.

Každá zmluva, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti (kúpa alebo predaj) musí mať v zmysle Občianskeho zákonníka písomnú formu.
Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy je však iba prvým krokom v prevode vlastníckych práv na nového vlastníka. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom. Kupujúci sa však stáva vlastníkom až rozhodnutím katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva a teda povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti (napr. daňová povinnosť) prechádzajú na nového vlastníka až následne.

Ďalej, spolu s prepisom energií, by nehnuteľnosť mala byť protokolárne odovzdaná novému vlastníkovi. Pri bytoch musíte ešte absolvovať prepis u správcu bytového domu a v prípade, že ste čerpali hypotéku, banka od vás bude požadovať originál listu vlastníctva (LV) zo správy katastra. Originál LV budete potrebovať, napríklad aj pri zmene trvalého pobytu.