Dražte aj keď nemáte hotovosť !


Ponúkame Vám unikátnu možnosť vydražiť si nehnuteľnosť aj keď  nedisponujete potrebnou  hotovosťou. 

V súčasnosti neexistuje bankový produkt, ktorý by vám dokázal poskytnúť hypotéku za účelom vydraženia nehnuteľnosti a preto vždy na dražbe potrebujete hotovosť. 

Víziou MGM je meniť súčasný realitný biznis a práve preto vám prinášame produkt BEZSTAROSTNÁ DRAŽBA ®.

Od dnes si môžete vydražiť  nehnuteľnosť od akejkoľvek dražobnej spoločnosti aj keď nebudete mať hotovosť.

 

Ako to funguje ?

Zaujme vás nehnuteľnosť v dražbe. Jej kúpa je podstatne výhodnejšia ako porovnateľné ponuky, ktoré sa predávajú štandardne.  Kontaktujete dražobnú spoločnosť, ktorá vám poskytne základné informácie, medzi ktorými bude, že potrebujete určitú čiastku na dražobnú zábezpeku a zvyšok sumy, pokiaľ presiahne hodnotu 15.000 EUR štandardne do 15 dní. 

Tu 95 % klientov naráža na neprekonateľný problém- aktuálne nedisponuje takou vysokou hotovosťou.  Aj keď má klient hypotekárny prísľub, banka ako predmet zabezpečenia nebude akceptovať vydraženú nehnuteľnosť, resp. bude, ale najskôr až po troch mesiacov od udelenia príklepu- a vy potrebujete uhradiť cenu dosiahnutú na dražbe predsa do 15 dní ...

Čo teraz ?

Riešenie je veľmi jednoduché- využijete náš produkt BEZSTAROSTNÁ DRAŽBA.  Inými slovami, NA DRAŽBU VÁM POŽIČIAME.

A to nie je všetko.  Celú dražbu absolvujeme za vás. Preveríme právne náležitosti, zistíme či dražobná spoločnosť dodržala všetky zákonné postupy a taktiež preveríme pôvod výkonu záložného práva. Týmto eliminujeme riziko napadnutia dražby v budúcnosti a predchádzame súdnym sporom. Ďalej zistíme do akej miery pôvodný vlastník spolupracuje, či má náhradné ubytovanie a či je ochotný dobrovoľne nehnuteľnosť uvoľniť- čo má vplyv na celkovú výšku nákladov a je to tiež veľmi podstatné.

Ak je všetko v poriadku, dražbu vám odobríme. Dohodneme si podmienky, poviete nám Váš finančný strop - koľko ste ochotní za nehnuteľnosť zaplatiť a následne sa zúčastníme dražby a dražíme za vás.

Po úspešnom vydražení počkáme tri mesiace, počas ktorých už nehnuteľnosť môžete užívať, rekonštruovať alebo sa presťahovať.  Po ich uplynutí sa vydražená nehnuteľnosť založí v prospech vašej hypotekárnej banky a tá Vám poskytne štandardnú hypotéku.

Takže od teraz môžete prostredníctvom nášho produktu  BEZSTAROSTÁ DRAŽBA dražiť aj bez hotovosti  a navyše s vyššou právnou istotou, nakoľko preveríme všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na platnosť dražby.  Tým, že sme aj dražobná spoločnosť, sa naozaj v problematike výborne orientujeme.

 

Najčastejšie kladené otázky:

 

S ktorými dražobnými spoločnosťami spolupracujete?

Produkt BEZSTAROSTNÁ DRAŽBA  poskytujeme bez ohľadu, kto predmetnú dražbu organizuje. Čiže si môžete vyberať nehnuteľnosti z ponuky  všetkých dražobných spoločností.

Akú minimálnu hotovosť potrebujem?

Je to vždy individuálne. Niekedy pri nižších sumách zálohu ani nevyžadujeme. Pri vyšších sumách je však potrebná a odvíja sa od zábezpeky ktorú vyžaduje dražobná spoločnosť.

 

Koľko trvá celý proces, kým sa dohodneme?

Z našej strany preverenie skutočností o nehnuteľnosti, rentability, výhodnosti   kúpy a zistenie právneho pozadia ako aj navrhovateľa dražby, dôvod jej konania a pod.  zvládame do troch pracovných dní.  Následne uzatvárame spoločnú dohodu a nastavíme podmienky.

 

Aké mám záruky, že keď nehnuteľnosť vydražíte bude nakoniec moja ?

Pred dražbou spoločne uzavrieme zmluvu, kde budú zakotvene všetky podmienky aj úhrada kúpnej ceny.  V zmluve je stanovené v prospech koho sa predmetná nehnuteľnosť dražila. Navyše MGM ručí za zloženú zálohu prostredníctvom GARANČNÉHO FONDU.

 

Čo v prípade, pokiaľ  na dražbe cena nehnuteľnosti stúpne ?

S každým klientom máme spísanú zmluvu, kde je zakotvená maximálna čiastka- finančný strop, ktorú je klient ochotný zaplatiť. Pokiaľ  cena stúpne nad klientom akceptovaný strop, nehnuteľnosť ďalej nedražíme.

 

Čo v prípade, pokiaľ  sa nehnuteľnosť nevydraží, resp. vydraží ju niekto iný  ?

Je to bežná prax. Z našich štatistík vyplýva, že úspešnú máme každý piatu dražbu, samozrejme závisí to aj od finančného stropu klienta, koľko je za nehnuteľnosť v dražbe ochotný zaplatiť. Čím je cena vyššia,  tým priamo úmerne narastá aj šanca nehnuteľnosť vydražiť. V prípade, že sme nehnuteľnosť nevydražili, klientovi sa vracia celá dražobná zábezpeka.

 

Môžeme byť klient prítomný na dražbe spolu s vami  ?

Samozrejme, sme radi pokiaľ sa náš klient zúčastňuje aj diania na dražbe, nie je to však podmienkou.