Ako viem overiť podpis na kúpnej zmluve, pokiaľ je zákaz vychádzania?


V aktuálnej situácii spojenej so zákazom vychádzania nie je možné navštíviť matriku ani notára, a to aj za predpokladu, že potrebujete nehnuteľnosť rýchlo predať a všetko máte pripravené.  Ako vyriešiť túto zapeklitú situáciu? Možností je hneď niekoľko.

Prvá z nich je najjednoduchšia na začiatku, ale bude si vyžadovať našu ďalšiu energiu v budúcnosti. Je ňou podanie zmlúv na kataster bez úradne overeného podpisu. Katastrálny odbor podanie prevezme, vyznačí plombu a začína plynúť lehota na povolenie vkladu vlastníckeho páva (štandardne 30 dní). Akonáhle sa kataster začne zaoberať vašim návrhom na vklad, tak zistí, že chýba úradné overenie podpisu predávajúcich. V tomto momente preruší konanie a zašle vám výzvu na odstránenie tohto nedostatku do 30 dní. Ak predpokladáme, že zákaz vychádzania nebude trvať dlhšie ako mesiac, tak by sme to mali bezproblémov stihnúť. Potom stačí katastra doručiť zmluvy s dodatočne úradne overeným podpisom (uznal podpis za svoj).

Druhou z možností je osloviť notára a vykonať overenie podpisu u vás doma.  Notár totiž ako „zamestnanec pri výkone práce“ má výnimku zo zákazu vychádzania a môže vás navštíviť. Treba sa ale pripraviť, že návšteva notára je samostatný spoplatnený úkon, za ktorý si budete musieť priplatiť.

Potom už len zostáva podať zmluvy na kataster - čo sa opäť v súčasnej dobe nezaobíde bez komplikácii. Ako to urobiť sa dočítate  v ďalšom článku tu: https://www.realitymgm.sk/page/520/ako-zavkladovat-zmluvy-na-kataster-pokial-je-zavrety-alebo-ked-je-zakaz-vychadzania-&lang=sk