„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“ Homér