Solinky


Žilina

Sídlisko Solinky

Sídlisko Solinky v Žiline je postavené južne od centra a nadväzuje na sídlisko Hliny VI a obytnú časť Bôrik.

Názvy ulíc sú pomenované podľa stromov: Gaštanová, Smreková, Jaseňová, Javorová, Borová, Osiková, Limbová, Platanová a Dubová. Ďalšie ulice, ktoré patria do mestskej časti: Kopanice, Centrálna, Obvodová, Pod hliniskom, Prielohy, Ulica Jozefa Tombora, Ulica Michala Sinského, Zábrehy a Zadný dielec.

Názov sídliska pochádza z latinského pomenovania Žiliny – Solna – i z rovnomernej latinskej básne o meste, ktorú do slovenčiny preložil prof. Košecký. Práve on navrhol použiť pri pomenovaní sídliska tento názov.

Začiatok výstavby: v júli 1981

Investičná príprava výstavby trvala od roku 1975 až do roku 1979.

V roku 1979 sa uskutočnilo aj vyvlastenie pozemkov, na ktorých mali stáť prvé paneláky. V rokoch 1979 – 1982 sa vybudovali inžinierske siete – parovod, plyn, energie.

Ukončenie výstavby: v roku 1988. 

Po roku 1990 sa postavili ešte dva obytné domy s viacúčelovým využitím pre obchodné účely a poštu.

Na sídlisku sú tri základné školy, pošta, garáže, obchody a čerpacie stanice. Stojí tu samostatná farnosť Dobrého pastiera, ktorú zriadil 1. júla 1997 nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Uprostred sídliska je postavený Kostol Dobrého pastiera, ktorý bol slávnostne posvätený 8. mája 1999 diecéznym biskupom. Neďaleko sídliska sa nachádza Lesopark Chrasť, ktorý prepája túto mestskú časť s časťou Vlčince.

Súčasťou sídliska sú aj viaceré obchodné domy, k tým najväčším patrí obchodné centrum MAX (otvorené v roku 2008), METRO (2003), LIVING (2009) – tieto všetky sídlia spolu s inými obchodmi a predajňami najmä v miestnej časti Prielohy. Tu sa nachádza aj ulica zastavaná modernými rodinnými domami.