Ako sa nás dotkne zvýšenie daní z nehnuteľností


Na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva mesta Žiliny sa predloží návrh na zmenu súčasne platného Všeobecne záväzného nariadenia na upravenie výšky daní z nehnuteľností. Posledná zmena sadzby prebehla v roku 2012. K  úprave daní pristupuje na základe legislatívnych zmien vlády väčšina krajských  miest.

Legislatívne zmeny vlády  zaťažia mestský rozpočet Žiliny  vo výške viac ako 4 900 000 eur. Zvýšenie daní a poplatkov by malo podľa prepočtov mestu priniesť cca 3 350 000 eur. Zvýšenie daní a poplatkov nepokryje ani celú sumu zaťaženia.

Zdroje na pokrytie týchto výdavkov chcú mestá získať nárastom  miestnych daní a poplatkov nakoľko na tieto opatrenia vlády nedostali kraje finančnú kompenzáciu.

Momentálna sadza za byt je 0,2 eur/m2/ročne. Navrhovaná zmena je na 0,5 eur/m2/ročne.

Príklad:

Rodina v byte s výmerou 64m2 za rok 2019 zaplatila 12,8 eur. Ak prejde návrh tak v roku 2020 zaplatí rodina 32eur.

Pri nebytovom priestore na podnikanie o výmere 100m2 za rok 2019 zaplatí podnikateľ 400eur a po novom zaplatí 500eur/ročne.

 

 

Mesto

 

Sadzba za byt (eur/m2/ročne)

Sadzby (eur/m2/ročne)

 

Garáž

NP – školské, kultúrne, zdravotnícke z.

 

Neurčený

 

Na podnikanie

Žilina – r. 2019

0,2000

1,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Žilina – r. 2020

0,5000

2,0000

5,0000

5,0000

5,0000

 

Zdroj: www.zilinak.sk