Ako zavkladovať zmluvy na kataster, pokiaľ je zavretý alebo keď je zákaz vychádzania?


V súčasnej dobe sa môže stať, že katastrálny odbor, ktorý má na starosti zápis vlastníckych práv a prevody nehnuteľností, môže byť z dôvodu pandémie alebo karantény uzavretý. Ako postupovať, keď práve teraz potrebujete zavkladovať napr. kúpne zmluvy a predať nehnuteľnosť?

Riešením je podanie návrhu na vklad na diaľku bez nutnosti fyzickej návštevy katastra. Podania na katastrálny odbor posielajte poštou. Na pošte viete kúpiť aj kolok. Posielajte doporučene s potvrdením prevzatia do vlastných rúk. Korešpondenčné adresy katastrálnych odborov sú zverejnené na stránkach okresných úradov. Podanie musí obsahovať rovnaké prílohy a ustanovenia ako štandardné fyzické podanie.

Pokiaľ je zákaz vychádzania, neznamená to automaticky, že je zavretá aj podateľňa katastrálneho odboru. Avšak fyzické osoby by mali rešpektovať obmedzenia vyplývajúce so zákazu vychádzania a tým pádom by nemali fyzicky navštíviť podateľňu a „zavkladovať“ zmluvy. Aj v tomto prípade existuje riešenie a tým je poveriť realitnú kanceláriu, aby vykonala podanie, resp. zaniesla zmluvy a návrh na vklad namiesto Vás.

Pokiaľ uvažujete nad predajom alebo kúpou nehnuteľnosti a chcete mať všetko bezpečne a kvalitne podchytené za férových podmienok, ozvite sa nám na 0910 86 11 86. Zastrešíme za vás celý realitný proces a to bez toho, aby sme Vás zaťažovali behaním po úradoch.