ČO JE CIEĽOM ANALÝZY PREDAJNÝCH CIEN?


ČO JE CIEĽOM ANALÝZY PREDAJNÝCH CIEN?

  • Vychádza z analýzy konkurencie a analýzy dispozícií, swot analýzy a štruktúry bytov.
  • Predikuje vývoj ceny, odporúča priemernú cenu, ako aj individuálnu cenu za každú samostatnú jednotku. 
  • Zahŕňa návrhy preceňovania jednotiek, ako aj alternatívy maximalizácie ceny, optimalizáciu nákladov (materiály, veľkosť a pod. ) 
  • Je nevyhnutným podkladom pre analýzu komunikačnej stratégie.

U nás pri tvorbe cenovej analýzy pre developerské projekty vychádzame nie len z racionálnej ceny, teda vypočítanej na základe vzorca, ale aj ceny emočnej a teda aká je aktuálna nálada kupujúcich na realitnom trhu.

Analýzu ceny robíme pri projekte za každú bytovú jednotku samostatne, pričom zároveň odhaľujeme výhody a nevýhody konkrétnych bytov. To nám nakoniec pomáha pri príprave argumentácie predajcov. 

Analýzu cien robíme niekoľkokrát počas vývoja projektu, na základe informácií získaných z nášho call centra. 

Výsledná cena je odrazom pre prípravu predajnej a marketingovej stratégie.

 

POROVNANIE EMOČNEJ A RACIONÁLNEJ CENY 

DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU V TRNAVE

Výsledok racionálnej cenotvorby pri projekte

Pri cenovej analýze sme použili 2 metódy:​

  • porovnanie cien novostavieb v meste Trnava​
  • porovnanie cien starších bytov v meste Trnava po očistení 5% inzertnej deformácie a pripočítaní 30% prirážky za novostavbu. ​

​Priemer nové 2,3 izb. byty: 2 800 až 3 000 EUR/ m2 vrátane DPH​

Priemerné secondhandové byty: 2 645 EUR/ m2 ​

Priemerná racionálna cena bytov s uplatnením indexu rastu ceny + 12% ​

za obdobie 11/21 až 04/22: 3 161EUR/ m2 

Výsledok emočnej cenotvorby pri projekte

Projekt bol jedinečný svojou lokalitou v úplnom centre mesta Trnava. Práve lokalita dáva tomuto projektu Unikátnosť! ​​

Prepája námestie s univerzitou, spája dva urbanistické celky. Napriek mestkému tipu bývania, vnútroblok poskytuje dostatok súkromia a tiché prostredie aj na trvalé bývanie. Rovnako majú byty aj investičný potenciál a to ani nie z pohľadu priebežného výnosu vyplývajúceho z nájmu ale skôr z pohľadu uchovania hodnoty investície a bezpečnosti investície. 

Vďaka unikátnosti projektu a jeho situovaní v úplnom centre mesta s uplatnením emočného indexu jedinečnosti v intervale 25% až 30% sme odporúčali cenu: ​

3.800 až 4.100 EUR/ m2 
 

Aj takéto poradenstvo je súčasťou našich profesionálnych služieb poskytovaným developerom v developerských projektoch. Naše referencie nájdete na stránke https://4sale.sk/#developerske-projekty

V prípade záujmu o úvodnú konzultáciu nás môžete kontaktovať na tel. č. 0910 86 11 86  prípadne emailom team@4sale.sk