Realitný vodičák


REALITNÝ VODIČÁK

MGM ako realitná kancelária sa zaoberá realitnou činnosťou. Od konkurencie sa snaží niečím jedinečným líšiť. Okrem iného je zameraná aj na výchovu širokej verejnosti v oblasti realít. Mimoriadne úspešnou pridanou hodnotou je exkluzívny projekt pod názvom REALITNÝ VODIČÁK. Každoročne vyškolia okolo 1 000 študentov maturitných ročníkov stredných škôl v Žilinskom kraji. Projekt je oficiálne podporovaný a vyhodnocovaný VUC Žilina.

Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti, ale hlavne mladým ľuďom problematiku kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Informácie, ktoré dostanú, sú veľmi dôležité pri zvyšovaní realitnej gramotnosti. Účastníci projektu tak zistia, čo ich pri kúpe, predaji, resp. prenájme čaká a napr. akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise zmlúv. Ďalej zvýšia svoju gramotnosť v oblasti realít, dokážu kriticky myslieť a samostatne sa rozhodovať. Počas doterajších ročníkov tento vzdelávací projekt absolvovalo viac ako 10 000 účastníkov.

Najlepší spôsob predvídania budúcnosti je jej tvorenie. Preto MGM  filozofiou je práve  vytváranie budúcnosti realitného biznisu. V tomto smere ju najlepšiu vystihuje  posolstvo, ktoré v sebe nesie výrok Wayna Gretzkeho – jedného z najlepších hokejistov všetkých čias. Na otázku ako to robí, že je najlepším hokejistom NHL, odpovedal  „Korčuľujem tam, kde puk bude, nie tam, kde je!“

To znamená, že hlavná myšlienka projektu je vychovávať verejnosť v oblasti realít hlavne do budúcnosti.

Projekt  naučí ako úspešne v budúcnosti kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť a vyhnúť sa možným komplikáciám a problémom, prípadne škodám pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

Hlavným obsahom projektu REALITNÝ VODIČÁK sú informácie o základných pojmoch realít. Sú to:

  • Nehnuteľnosti – vysvetlenie pojmu „nehnuteľnosť“- byt, rodinný dom, pozemok, stavebný pozemok a ich vlastnosti;
  • Vlastníctvo – vysvetlenie pojmu „vlastníctvo“, druhy vlastníctva, podielové a bezpodielové vlastníctvo, listina, ktorou sa preukazuje vlastníctvo nehnuteľnosti;
  • List vlastníctva – časti listu vlastníctva a ich čítanie;
  • Kataster nehnuteľností – čo je kataster nehnuteľnosti a jeho význam;
  • Katasterportal – popísanie internetového portálu www.katasterportal.sk a vysvetlenie jeho významu;
  • Postup pri kúpe, predaji alebo prenajatí nehnuteľnosti - čo najpodrobnejšie sa oboznámenie s jednotlivými krokmi pri kúpe, predaji a prenajímaní nehnuteľností;
  • Návrh na vklad – čo to je a jeho dôležitý význam pri prevode vlastníctva;
  • Kúpna zmluva – nevyhnutný obsah kúpnej zmluvy a zásady pri jej uzatváraní a úhrady ceny nehnuteľnosti;
  • NARKS – podstata jej činnosti a význam pre trh nehnuteľností.

Zvyčajne po uplynutí jedného až dvoch týždňov po prezentácii projektu a po poskytnutí študijných materiálov účastníci sa zúčastnia na testovaní. Každý úspešný účastník, ktorý splní podmienky úspešnosti, dostane certifikát o úspešnom absolvovaní projektu REALITNÝ VODIČÁK.

Tento projekt poskytne širokej verejnosti čo najzreteľnejšie základné všeobecné informácie týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a pohľad na ich  aplikáciu v praxi.