Obhliadky nehnuteľností + podpis zmlúv počas korona vírusu


Ako sa môžu klienti a makléri chrániť na obhliadkach nehnuteľnosti? Podpisovať, či nepodpisovať  zmluvy?  Toto sú základné opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržať.

Obhliadka:

1.     Pokiaľ je to možné, obhliadku si preložte na iný termín. Môžete sa napr. dohodnúť, že mu spravíte video obhliadku.

2.     Rúško a rukavice. Rovnako ako maklér, musí mať rúško aj klient- upozornite na to klienta vopred.  

3.     Nepodávajte si ruky. Pri nadviazaní očného kontaktu majte ruky vedľa tela alebo za chrbtom.

4.     Dodržujte fyzický odstup min. 1 meter.

5.     Vyhýbajte sa malým, stiesneným priestorom ako je napr. výťah.  Choďte po schodoch, alebo sa vo výťahu vystriedajte- zadržte dych :)

6.     Hygiena a dezinfekcia. Po obhliadke sa vydezinfukujte (napr. alkohol v rozprašovači). Umývajte si ruky čo najčastejšie.

 

Podpis zmlúv:

1.     Podpis rezervačných zmlúv na diaľku.  Zmluvu odošleme emailom, klient si ju vytlačí, podpíše a pošle fotografiu alebo sken podpísanej zmluvy emailom. Následne uhradí rezervačný poplatok. Toto považujeme za dostatočný prejav vôle.  Originál zmluvy klient zašle poštou alebo doručí do RK. Následne zmluvu podpíše realitná kancelárie a zašle sken klientovi a jeden originál poštou.

2.     Fyzický podpis zmlúv realizujte v exteriéri.  Vyhýbajte sa stiesneným priestorom. Pokiaľ nie je možné podpis zrealizovať v exteriéri napr. kvôli zlému počasiu, miestnosť predtým aj počas podpisu prirodzene vetrajte. Po odchode klientov vydezinfikujte miestnosť.

3.     Podania na katastrálny odbor posielajte poštou. Na pošte viete kúpiť kolok a vykonať podanie poštou. Posielajte doporučene s potvrdením prevzatia do vlastných rúk. Korešpondenčné adresy katastrálnych odborov sú zverejnené na stránkach okresných úradov.