REALITNÁ ADVOKÁCIA PRE DEVELOPERSKÉ PROJEKTY


 

Prostredníctvom advokátskych kancelárií s ktorými dlhodobo spolupracujeme zastrešujeme právny servis takpovediac od A po Z. Od úvodného nastavenia zmluvnej dokumentácie až po pripomienky klienta. 

Ako by mala byť správane formulovaná rezervačná zmluva?

Pripravujeme ju v štádiu, kedy nie je možné alebo účelné uzatvárať rovno ZOBZ. To môže byť napr. v prípadoch, kedy ešte nemáme vydané právoplatné stavebné povolenie alebo napr. zo psychologického hľadiska, pokiaľ klienta nechceme v úvode vystrašiť a zaviazať vysokým záväzkom, čo by viedlo k predlžovaniu jeho rozhodnutia

Rezervačná zmluva by mala obsahovať:

  • finálnu budúcu dohodu zmluvných strán (zobz + kz),
  • nastavenie rezervačnej zálohy ako rezervačného poplatku,
  • dispozičné riešenie bytu,
  • technické špecifikácie.

Aj takéto poradenstvo je súčasťou našich profesionálnych služieb poskytovaným developerom v developerských projektoch. Naše referencie nájdete na stránke https://4sale.sk/#developerske-projekty

V prípade záujmu o úvodnú konzultáciu nás môžete kontaktovať na tel. č. 0910 86 11 86  prípadne emailom team@4sale.sk